2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Komiseri) 9. Grup GYS Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,00TL /19x27

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Komiseri) 9. Grup  GYS Deneme 

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER (Mahalli İdareler) 9. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI


BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

- Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Büyükşehir Belediyesinin Organları


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

• Belediye Vergileri


UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAÎYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN


İMAR KANUNU

• Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar


GECEKONDU KANUNU

- Belediyelere Arsa Sağlanması

- Arsaların Hangi Amaçla Kullanılabileceği


ÇEVRE KANUNU

• Amaç ve Tanımlar

• Yüksek Çevre Kurulu ve Görevleri


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKIN YÖNETMELİK

• İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar

• Ruhsatın Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi

- Başvuru ve Açılma Ruhsatı


BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

• Zabıta Teşkilatının, Kuruluşu, Kadro ve Unvanları, Görev Alanları ve Çalışma Düzeni

• Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Görevde Yükselme Esasları


KABAHATLER KANUNU

• İdari Yaptırımlar

• Çeşitli Kabahatler


TEBLiGAT KANUNU

• Tebligattn Yapılması

- Elektronlk Tebligat


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

• Trafik Zabıtasının Görev ve Yetkileri


2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• 1982 Anayasasının Genel Esasları. Temel Hak ve Ödev leri

• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurlar ın Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

• Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar


Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.