2023 Yerel Yönetimler 1. Grup GYS Soru Bankası (V.H.K.İ. Bilgisayar işletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru,

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,90TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler 1. Grup GYS Soru Bankası (V.H.K.İ. Bilgisayar işletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför)

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER 1. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1 - YEREL YONETIMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

• Belediyenin organları


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

• Büyiikşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları

• Büyükşehir belediyesinin organları

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

-  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları

• İI Özel Idaresinin organları

 

KÖY KANUNU

- Köyün organları

 

MAHALLİ IDARE BİRLİKLERI KANUNU

• Kuruluş

• Birliğin organları

 

KAMU MALİ YÖNETİMi VE KONTROL KANUNU

• Amaç ve Kapsam

• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

• Temel ilkeler

 

2- İDARî VE MALİ MEVZUAT

• 1982 Anayasasının Kabulü. Genel Esasları. Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

• Türkiye’nin İdari Teşkilatı

•  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

• Atatürkçü Düşünce Sistemi

- İletişim

• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

- kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkîler

• Resmi Yazışmalar

• Noktalama İşareti Yazım Kuralları

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.