2023 Yerel Yönetimler (İtfaiye Amiri) 7. Grup GYS Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (İtfaiye Amiri) 7. Grup GYS Soru Bankası 

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER 7. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1- YEREL YÖNETİMLER  MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları

• Belediye Teşkilatı ve Personeli


BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ KANUNU

• Büyükşehir Belediyesinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Büyükşehir Belediyesinin Organları

• Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli


BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

• Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıflar ı

• Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri

• Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar

• Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

• Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

• Duman Kontrol Sistemleri

• Yangın Söndürme Sistemleri

• Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması


BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

• Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

• Kadro ve Unvanlar

• İtfaiye Personelinin Görevleri

- Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar

- Görevde Yükselme Esasları

- Eğitim ve Denetim


2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurlar ın Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri. İzinler, Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Taşınır Mal Yönetmeliği

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.