2023 Yerel Yönetimler (İtfaiye Şube Müdürü) 8. Grup GYS Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler) 8. Grup GYS Soru Bankası (İtfaiye Şube Müdürü)

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

2023 YEREL YÖNETİMLER (Mahalli İdareler) 8. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları

• Belediye Teşkilatı ve Personeli

• Belediyelerin Denetimi

• Belediyenin Gelir ve Giderleri

• Belediye Bütçesi


BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESİ KANUNU

• Büyükşehir Belediyesinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Büyükşehir Belediyesinin Organları

• Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli

• Mali Hükümler


BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

• Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

• Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri

• Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar

• Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

• Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

- Duman Kontrol Sistemleri

• Yangın Söndürme Sistemleri

• Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

- Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler. Eğitim. Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler

• Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

• Son Hükümler


BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

• Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

- Kadro ve Unvanlar

• İtfaiye Personelinin Görevleri

• Sınav ve Aramaya İlişkin Esaslar

• Görevde Yükselme Esasları

• Eğitim ve Denetim

- Fiziksel Dayanıklılık ve Tesisler

• Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

• Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

• Araç, Teshizat ve Malzeme

• Çeşitli ve Son Hükümler


2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Taşınır Mal Yönetmeliği

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.