2023 Yerel Yönetimler (İtfaiye Şube Müdürü) 8. Grup GYS Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,00TL /19x27 cm

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (İtfaiye Şube Müdürü) 8. Grup GYS Deneme 

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

2023 YEREL YÖNETİMLER (Mahalli İdareler) 8. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları

• Belediye Teşkilatı ve Personeli

• Belediyelerin Denetimi

• Belediyenin Gelir ve Giderleri

• Belediye Bütçesi


BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESİ KANUNU

• Büyükşehir Belediyesinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Büyükşehir Belediyesinin Organları

• Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli

• Mali Hükümler


BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

• Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

• Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri

• Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar

• Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

• Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

- Duman Kontrol Sistemleri

• Yangın Söndürme Sistemleri

• Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

- Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler. Eğitim. Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler

• Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

• Son Hükümler


BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

• Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

- Kadro ve Unvanlar

• İtfaiye Personelinin Görevleri

• Sınav ve Aramaya İlişkin Esaslar

• Görevde Yükselme Esasları

• Eğitim ve Denetim

- Fiziksel Dayanıklılık ve Tesisler

• Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

• Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

• Araç, Teshizat ve Malzeme

• Çeşitli ve Son Hükümler


2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Taşınır Mal Yönetmeliği


Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.