2023 Yerel Yönetimler 4. ve 5. Grup GYS Deneme (Müdür, Hukuk Müşaviri, Unvan Değişikliğine Tabii Unvanlar)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,00TL /19x27

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler 4. ve 5. Grup GYS  Deneme  (Müdür, Hukuk Müşaviri, Unvan Değişikliğine Tabii Unvanlar)


19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.


2023 YEREL YÖNETİMLER 4. ve 5. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

• Belediye Kanunu

• Büyükşehir Belediyesi Kanunu

• İl Özel İdaresi Kanunu

• Köy Kanunu

• Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

• Kamu İhale Kanunu

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış

• 1982 Anayasası’nın Kabulü Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

- 1982 Anayasası‘na Göre Devletin Temel Organları

- Türkiye’nin İdari Teşkilatı

- Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Özlük Dosyası

• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

• Atatürksü Düşünce Sistemi

• İletişim

• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

• Resmi Yazışmalar

• Noktalama İşareti

• Yazım Kuralları

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.