2023 Yerel Yönetimler 2. Grup 2'li SET GYS Soru Bankası ve Deneme SETİ (Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
439,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:
(994 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler 2. Grup 2'li SET GYS Soru Bankası ve Deneme SETİ (Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Memuru, Muhasebeci, Eğitmen)


19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER 2. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1 -YEREL YÖNETIMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

• Belediyenin organları

• Belediye teşkilatı ve personeli

• Belediyenin gelir ve giderleri

- Belediye bütçesi

BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ KANUNU

• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları

• Büyükşehir belediyesinin organları

• Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli

• Mali hükümler

 

İL ÖZEL iDARESİ KANUNU

• İI Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları

-  İl Özel İdaresinin organları 

- Özel İdaresi Teşkilatı

 Mali Hükümler ve Cezalar

• Cezalar

 

KÖY KANUNU

• Köyün organları

• Köylerin görevleri

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

- Kuruluş

- Birliğin organları

• Birliğin Gelirleri

 

- Birliğin Giderleri

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

• Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri

• Ortak Hiikümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

• Amaç ve Kapsam

• Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

• Dış Denetim

• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU ÎHALE KANUNU

• Temel ilkeler

• İhale Komisyonu

• İhale ye Katılımda Yeterlik Kuralları

• ihale İlan Süreleri ve Kuralları

• Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

• Tekliflerin Değerlendirilmesi

• İhale Sonucunun İlanı

 

2- İDARÎ VE MALİ MEVZUAT

• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

• Türkiye’nin İdari Teşkilatı

• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

- Devlet Memurlarının Ödev leri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR

• Atatürkçü Düşünce Sistemi

• İletişim

• Halkla İlişkiler ve U ygulama Alanları

• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

• Resmi Yazışmalar

• Noktalama İşareti

• Yazım Kuralları

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.