2023 İkinci Müdür Cte Görevde Yükselme Hazırlık Kitabı (Yeni Konular Dahil)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı
 • CEZA İNFAZ KURUMU 2. MÜDÜRÜ ORTAK SINAV KONULARI
  • T.C. Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Genel Kültür ve Genel Yetenek
  • ALAN KONULARI
  1- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
  2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
  3- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, 
  4- 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 
  5- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 
  6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
  7- 3713 Terörle Mücadele Kanunu, 
  8- Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik, 
  9- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
  10- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, 
  11- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik, 
  12- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik, 
  13- Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği, 
  14- Taşınır Mal Yönetmeliği, 
  15- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,
  16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
  17- Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, 
  18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
  19- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
  20- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 
  21- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
  22- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  23- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 
  24- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  25- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
  26- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi, 
  27- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 
  28- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
  29- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
  30- Kamu İhale Genel Tebliği, 
  31- 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
  32- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü 
  33- Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri 
  34- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği 
  35- Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.