2023 DİB Şube Müdürü 3'lü SET Konu Anlatım (Alan Konuları) + Konu Anlatım (Mevzuat Konuları) + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
699,90TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

DİB Şube Müdürü Kadrosu Konu Anlatım (Alan Konuları) + Konu Anlatım (Mevzuat Konuları) ve Soru Bankası

1- Konu Anlatım (Alan Konuları) Kitabı 1,051 sayfadan oluşmaktadır.

2- Konu Anlatım (Mevzuat Konuları) Kitabı 680 sayfadan oluşmaktadır.

3- Soru Bankası 1,142 sayfadan oluşmaktadır. 

Toplamda 2,873 sayfadan oluşan eserimiz 3 kitap şeklindedir. 16x24 ölçülerinde 1. Hamur Baskı

Şube Müdürü Kadrosu Konu Anlatım (Alan Konuları) Kitabı, Konu Anlatım (Mevzuat Konuları) ve Soru Bankası aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

1- DİB Şube Müdürü Konu Anlatım (Alan Konuları) Kitabı Sorumlu Olunan Konular;

1- Tecvid  

2- İlmihal (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,

Yemin, Helaller-Haramlar) 

3- Kur’an-ı Kerim ve Tarihi 

4- Tefsir (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

5- Hadis (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı)  

6- Kelâm (Tarihi-Ekolleri ve Görüşleri)  

7- Fıkıh (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

8- İslam Tarihi 

2- DİB Şube Müdürü Konu Anlatım (Mevzuat Konuları) Kitabı Sorumlu Olunan Konular;

1- Türkçe Dil Bilgisi 

2- Anayasa 

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4- 633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

5- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

6- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

8- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

9- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

10- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

11- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

12- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

13- DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

14- DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754

16- DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

17- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18- DİB Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

19- DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

20- DİB Sınav Yönetmeliği 

21- Taşınır Mal Yönetmeliği

3- DİB Şube Müdürü Kadrosu SORU BANKASI Kitabı Sorumlu Olunan Konuları;

1- Tecvid  

2- İlmihal (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar) 

3- Kur’an-ı Kerim ve Tarihi 

4- Tefsir (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

5- Hadis (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı)  

6- Kelâm (Tarihi-Ekolleri ve Görüşleri)  

7- Fıkıh (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

8- İslam Tarihi

9- Türkçe Dil Bilgisi 

10- Anayasa 

11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

12- 633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

13- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

14- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

15- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

16- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

17- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

19- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

20- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

21- DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

22- DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 

23- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754) 

24- DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

25- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26- DİB Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

27- DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

28- DİB Sınav Yönetmeliği 

29- Taşınır Mal Yönetmeliği

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.