2023 CTE Şef 2'li Set Hazırlık Kitabı ( Konu Anlatım ) + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
449,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 1046 sayfa 19,5x27,5 ölçülerinde ( En büyük Boyut) - 1. Hamur Baskı
 • CEZA İNFAZ KURUMU ŞEF ORTAK SINAV KONULARI
  • T.C. Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Genel Kültür ve Genel Yetenek

  ALAN KONULARIM
  1- 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
  2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  3- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği,
  4- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
  5- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
  6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
  7- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
  8- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
  9- Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
  10- Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
  11- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
  12- Taşınır Mal Yönetmeliği,
  13- Sağlık Bakanlığı’nın 2021/13 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi,
  14- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
  15- 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu,
  16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  17- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
  19- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  20- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  21- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
  22- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
  23- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
  24- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
  25- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği,
  26- Kamu İhale Genel Tebliği,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.