2023 DİB Şube Müdürü Hazırlık Kitabı (Mevzuat Konuları)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

Mevzuat Konuları DİB Şube Müdürü Kadrosu HAZIRLIK KİTABI

2023 DİB Şube Müdürü Kadrosu HAZIRLIK KİTABI (Mevzuat Konuları) 680 sayfadan oluşmaktadır. 16x24 ölçülerinde 1. Hamur Baskı

Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürü (Mevzuat Konuları) Kadrosu Sorumlu Olunan Konular;

1- Türkçe Dil Bilgisi 

2- Anayasa 

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4- 633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

5- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

6- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

8- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

9- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

10- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

11- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

12- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

13- DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

14- DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754

16- DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

17- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18- DİB Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

19- DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

20- DİB Sınav Yönetmeliği 

21- Taşınır Mal Yönetmeliği

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.