2023 CTE Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı 2'li Set Hazırlık Kitabı ( Konu Anlatım ) + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
449,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • Denetimli serbestlik müdür yardımcısı 2'li set 2'li hazırlık kitabı ( konu anlatım ) + soru bankası aşağıdaki özellikler ve konulardan oluşmaktadır. 
 • 1901 sayfa 19,5x27,5 ölçülerinde ( En büyük boyut ) 1. Hamur baskı
  • CEZA İNFAZ KURUMU DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ORTAK SINAV KONULARI
   • T.C. Anayasası
   • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
   • İnsan Hakları ve Demokrasi
   • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
   • Etik Davranış İlkeleri
   • Genel Kültür ve Genel Yetenek

   ALAN KONULARIM
   1- 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
   2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
   3- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (72.madde hariç),
   4- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
   5- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
   6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
   7- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
   8- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
   9- Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
   10- Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
   11- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
   12- Taşınır Mal Yönetmeliği,
   13- Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi,
   14- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
   15- 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu,
   16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
   17- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
   18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
   19- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
   20- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
   21- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
   22- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
   23- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
   24- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
   25- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği,
   26- Kamu İhale Genel Tebliği,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.