2023 İdare Memuru Cte Görevde Yükselme Soru Bankası (Yeni Konular Dahil)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 2023 yılı yeni konular dahil edilerek hazırlanmıştır.
 • Konu Anlatım 659 sayfa / Soru Bankası 640 sayfa 19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı
 • CEZA İNFAZ KURUMU İDARE MEMURU ORTAK SINAV KONULARI
  • T.C. Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Genel Kültür ve Genel Yetenek
  • ALAN KONULARI
  1- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
  2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  3- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
  4- 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
  5- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
  6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
  7- 3713 Terörle Mücadele Kanunu,
  8- Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,
  9- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
  10- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,
  11- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
  12- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,
  13- Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
  14- Taşınır Mal Yönetmeliği,
  15- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,
  16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
  17- Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,
  18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  19- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  20- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
  21- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
  22- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  23- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  24- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
  25- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
  26- Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi
  27- Kamu İhale Genel Tebliği,
  28- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
  29- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname,
  30- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü,
  31- Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri,
  32- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği,
  33- Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.