2023 Cezaevi ŞEF GYS 4'lü Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
165,00TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
- Gerçek sınavın provası niteliğinde 4 adet denemedir.
- Sınav formatına uygun geçmiş yıl sınav soruları adetleri analiz edilerek hazırlanmıştır.
- 1. hamur 70 gr.
- 19*27 boyutunda
- Sayfa sayısı : 110 
CEZA İNFAZ KURUMU ŞEF ORTAK SINAV KONULARI
• T.C. Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• İnsan Hakları ve Demokrasi
• Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
• Etik Davranış İlkeleri
• Genel Kültür ve Genel Yetenek

ALAN KONULARIM
1- 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği,
4- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
5- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
7- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
8- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
9- Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
10- Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
11- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
12- Taşınır Mal Yönetmeliği,
13- Sağlık Bakanlığı’nın 2021/13 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi,
14- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
15- 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu,
16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
17- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
19- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
20- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
21- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
22- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
23- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
24- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
25- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği,
26- Kamu İhale Genel Tebliği,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.