2023 Cezaevi Sayman GYS 4'lü Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
165,00TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
- Gerçek sınavın provası niteliğinde 4 adet denemedir.
- Sınav formatına uygun geçmiş yıl sınav soruları adetleri analiz edilerek hazırlanmıştır.
- 1. hamur 70 gr.
- 19*27 boyutunda
- Sayfa sayısı : 110 
CEZA İNFAZ KURUMU SAYMAN ORTAK SINAV KONULARI
• T.C. Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• İnsan Hakları ve Demokrasi
• Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
• Etik Davranış İlkeleri
• Genel Kültür ve Genel Yetenek

ALAN KONULARIM
1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
3- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
5- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
7- Taşınır Mal Yönetmeliği,
8- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
10- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
11- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
12- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
13- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi,
14- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği,
15- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uygulamaları Hakkında 137/3 No'lu Genelge,
17- İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge,
18- İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge,
19- Kamu İhale Genel Tebliği,
20- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
21- Genel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Hesap Planları,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.