2023 Cezaevi İkinci Müdür GYS 4'lü Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
165,00TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
- Gerçek sınavın provası niteliğinde 4 adet denemedir.
- Sınav formatına uygun geçmiş yıl sınav soruları adetleri analiz edilerek hazırlanmıştır.
- 1.hamur 70 gr.
- 19*27 boyutunda
- Sayfa sayısı : 110 
CEZA İNFAZ KURUMU 2. MÜDÜRÜ ORTAK SINAV KONULARI
• T.C. Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• İnsan Hakları ve Demokrasi
• Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
• Etik Davranış İlkeleri
• Genel Kültür ve Genel Yetenek
  • ALAN KONULARI
1- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
3- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, 
4- 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 
5- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 
6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
7- 3713 Terörle Mücadele Kanunu, 
8- Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik, 
9- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
10- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, 
11- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik, 
12- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik, 
13- Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği, 
14- Taşınır Mal Yönetmeliği, 
15- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,
16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
17- Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, 
18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
19- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
20- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 
21- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
22- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
23- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 
24- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
25- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
26- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi, 
27- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 
28- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
29- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
30- Kamu İhale Genel Tebliği, 
31- 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
32- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü 
33- Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri 
34- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği 
35- Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.