2023 Cezaevi İdare Memuru GYS 4'lü Deneme

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
165,00TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
- Gerçek sınavın provası niteliğinde 4 adet denemedir.
- Sınav formatına uygun geçmiş yıl sınav soruları adetleri analiz edilerek hazırlanmıştır.
- 1.hamur 70 gr.
- 19*27 boyutunda
- Sayfa sayısı : 110 
CEZA İNFAZ KURUMU İDARE MEMURU ORTAK SINAV KONULARI
• T.C. Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• İnsan Hakları ve Demokrasi
• Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
• Etik Davranış İlkeleri
• Genel Kültür ve Genel Yetenek
  • ALAN KONULARI
1- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
4- 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
5- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
6- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
7- 3713 Terörle Mücadele Kanunu,
8- Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,
9- Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
10- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,
11- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
12- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,
13- Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
14- Taşınır Mal Yönetmeliği,
15- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,
16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
17- Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,
18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
19- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
20- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
21- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
22- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
23- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
24- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
25- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
26- Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi
27- Kamu İhale Genel Tebliği,
28- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
29- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname,
30- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü,
31- Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri,
32- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği,
33- Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.