2023 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ-MEMUR GYS HAZIRLIK KİTABI

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:


19*27 boyutunda

360 sayfa

SAĞLIK BAKANLIĞI GYS KONULARI

1.  Türkçe Dil Bilgisi

2. Genel Kültür

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1, 2, 3, 4, 5ve 6 ncı Kısımları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin 6 ncı Kısmının Onüçüncü Bölümü

4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5. T.C. Anayasası

6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında  Kanun

7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

8. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla  Mücadele Kanunu

9. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname

10. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

13. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatıİdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları  Yönetmeliği

14. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

15. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

16. SağlıkBakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer DeğiştirmeUsul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.