2023 SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEF GYS HAZIRLIK KİTABI

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
1.Hamur 70 gr.
19*27 boyutunda
SAĞLIK BAKANLIĞI GYS KONULARI
1.  Türkçe Dil Bilgisi
2. Genel Kültür
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı Kısımları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HakkındaCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı Kısmının Onüçüncü Bölümü
4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
5. T.C. Anayasası
6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
8. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
9. 3628sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
10. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname
11. Taşınır Mal Yönetmeliği
12. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
13. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
14. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
15. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
16. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatıİdari ve Hizmet Birimleri Kadro  Standartları Yönetmeliği
17. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat  İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
19. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
20. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
21. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.