2023 Sağlık Bakanlığı ŞEF GYS 2'li Set Hazırlık + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
449,90TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Sağlık Bakanlığı ŞEF GYS 2'li Set 

2'li SET Hazırlık Kitabı + Soru Bankası 

19*27 boyut 1.hamur 70 gr. 

SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEF GYS KONULARI

1.  Türkçe Dil Bilgisi

2. Genel Kültür

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı Kısımları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HakkındaCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı Kısmının Onüçüncü Bölümü

4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5. T.C. Anayasası

6.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

8. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

9. 3628sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

10. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname

11. Taşınır Mal Yönetmeliği

12. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

14. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

15. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

16. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatıİdari ve Hizmet Birimleri Kadro  Standartları Yönetmeliği

17. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat  İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

19. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

20. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

21. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.