2023 PTT GYS ŞEF 4'LÜ DENEME

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
179,90TL /19X27

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

19*27 Boyutunda olup, 1. hamur, 70 GR 

PTT KURUM KİTAPLARINDA BULUNAN SORUMLU OLDUĞUNUZ KONULAR;

1. T.C. Anayasası
2. 6475 Posta Hizmetleri Kanunu
3. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
4. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
6. Etik ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeler
7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
9. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Masak)
10. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
11. İnkılap Tarihi
12. Yurtiçi Posta İşlemleri
13. Yurtiçi Posta Kargosu-Kargo İşlemleri
14. Tebligat İşlemleri
15. Yurtiçi TelgrafTelepost İşlemleri (Tele-post Hizmetleri prosedürü ve Telgraf Hizmetleri İşletme Prosedürü)
16. Yurtiçi Ayrım ve Sevk İşlemleri (Yurtiçi Ayrım ve Sevk Sistemi Uygulama Prosedürü)
17. Dağıtım-Teslim İşlemleri ve İlgili Mevzuat
18. Yurtiçi Havale İşlemleri - PTT EFT İşlemleri - Yurtdışı Para Transfer İşlemleri - Mobil Havale
19. Posta Çeki İşlemleri
20. Anlaşmalı Banka ve Şirketlere Aracılık Hizmetleri (Online-Offline Tahsilat İşlemleri, Yatırım Şirketleri İşlemleri, Hesap Açma İşlemleri, Ön Ödemeli Kart İşlemleri)
21. Efektif İşlemleri
22. Pttbank Hukuki Dayanak (6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun)
23. Tahsilat ve Abone Ödeme İşlemler
24. E-Devlet Kapısı Şifre Verme İşlemler
25. Maaş Aylık ve Yardım Ödeme İşlemleri (SGK –ASHB –SYDV ve Diğer Ödemeler)
26. PTT Kredi İşlemler
27. PTTKart İşlemleri
28. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kurumsal Acente Prosedürü
29. PTTmatik İşlemleri
30. PTT Sigorta İşlemleri
31. Haciz Uygulamaları ve İlgili Mevzuat
32. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Prosedürü
33. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri Prosedürü
34. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Personelin İdari Hizmet Sözleşmeli Statüye Geçişine İlişkin Prosedürü
35. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü
36. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
37. 4857 Sayılı İş Kanunu
38. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
39. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat
40. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Demirbaş Eşya Prosedürü
41. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mal ve Hizmet Alımı Ödeme Prosedürü
42. Harcırah İşlemleri Prosedürü
43. İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Fazla Çalışma Prosedürü
44. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Maddi Duran Varlıklar Prosedürü
45. Mali Sorumluluk ve Kasa İşlemleri Prosedürü
46. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Bütçesinde Yapılacak Revizelerde Genel Kurul Yetki Devri Usul ve Esasları ve İlgili Mevzuat

47- Muhasebenin Temel Kavramları - Muhasebenin Fonksiyonları - Muhasebe Kayıt İşlemleri
48- KDV-Damga Vergisi-Gelir Vergisi-Fatura İşlemleri ve İlgili Mevzuat
49- Pulların Posta Gönderilerinde Kullanımı ve İptali
50- Geçerli Sayılmayan Pullar, Ücret Alma ve Ödeme Makinesi Tatbikleri ve İlgili Mevzuat 


Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.