2023 PTT GYS BAŞPOSTACI 2'Lİ SET (Soru Bankası + 4'lü Deneme)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
699,90TL /19*27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

19*27 Boyutunda olup, 1. hamur, soru bankası 1116 sayfa, deneme 178 sayfadır. Toplam soru sayısı 2250 adettir. 

PTT KURUMU BAŞPOSTACI ve ŞEF KADROSU KİTAPLARINDA BULUNAN SORUMLU OLDUĞUNUZ KONULAR;

1. T.C. Anayasası

2. 6475 Posta Hizmetleri Kanunu

3. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

4. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

6. Etik ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeler

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

9. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Masak)

10. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

11. İnkılap Tarihi

12. Yurtiçi Posta İşlemleri

13. Yurtiçi Posta Kargosu-Kargo İşlemleri

14. Tebligat İşlemleri

15. Yurtiçi TelgrafTelepost İşlemleri (Tele-post Hizmetleri prosedürü ve Telgraf Hizmetleri İşletme Prosedürü)

16. Yurtiçi Ayrım ve Sevk İşlemleri (Yurtiçi Ayrım ve Sevk Sistemi Uygulama Prosedürü)

17. Dağıtım-Teslim İşlemleri ve İlgili Mevzuat

18. Yurtiçi Havale İşlemleri - PTT EFT İşlemleri - Yurtdışı Para Transfer İşlemleri - Mobil Havale

19. Posta Çeki İşlemleri

20. Anlaşmalı Banka ve Şirketlere Aracılık Hizmetleri (Online-Offline Tahsilat İşlemleri, Yatırım Şirketleri İşlemleri, Hesap Açma İşlemleri, Ön Ödemeli Kart İşlemleri)

21. Efektif İşlemleri

22. Pttbank Hukuki Dayanak (6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun)

23. Tahsilat ve Abone Ödeme İşlemler

24. E-Devlet Kapısı Şifre Verme İşlemler

25. Maaş Aylık ve Yardım Ödeme İşlemleri (SGK –ASHB –SYDV ve Diğer Ödemeler)

26. PTT Kredi İşlemler

27. PTTKart İşlemleri

28. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kurumsal Acente Prosedürü

29. PTTmatik İşlemleri

30. PTT Sigorta İşlemleri

31. Haciz Uygulamaları ve İlgili Mevzuat

32. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Prosedürü

33. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri Prosedürü

34. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Personelin İdari Hizmet Sözleşmeli Statüye Geçişine İlişkin Prosedürü

35. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü

36. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

37. 4857 Sayılı İş Kanunu

38. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

39. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat

40. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Demirbaş Eşya Prosedürü

41. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mal ve Hizmet Alımı Ödeme Prosedürü

42. Harcırah İşlemleri Prosedürü

43. İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Fazla Çalışma Prosedürü

44. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Maddi Duran Varlıklar Prosedürü

45. Mali Sorumluluk ve Kasa İşlemleri Prosedürü

46. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Bütçesinde Yapılacak Revizelerde Genel Kurul Yetki Devri Usul ve Esasları ve İlgili Mevzuat

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.