2021 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Şube Müdür-İlçe Yazı İşleri Müdürü) Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2021 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Şube Müdür-İlçe Yazı İşleri Müdürü) Soru Bankası

750 sayfa 16x24 ölçülerinde 1. Hamur Baskı


1. Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ve T.C. Anayasası

alanlarında)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç)

3. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (9.bölüm)

4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

7. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

8. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

9. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

10. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

14. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

16. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

17. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

18. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

20. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

21. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

22. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

23. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

25. İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

26. 7201 sayılı Tebligat Kanunu

27. 6245 sayılı Harcırah Kanunu

29. Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik

30. Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

31. Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği

32. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

33. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin

Tüzük

34. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

35. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu

36. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve

Esaslarını Gösterir Yönetmelik

37. Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak

Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

38. İl ve ilçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

40. 5393 sayılı Belediye Kanunu

41. 442 sayılı Köy Kanunu

42. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

43. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve

Esaslarına Dair Yönetmelik

44. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

45. 5253 sayılı Dernekler Kanunu

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.