2021 İçişleri Bakanlığı GYS Soru Bankası (İlçe Nüfus Müdürü)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:

2021 İçişleri Bakanlığı GYS Soru Bankası (İlçe Nüfus Müdürü)

560 sayfa 16x24 ölçülerinde 1. Hamur Baskı


1. Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ve T.C. Anayasası

alanlarında)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç)

3. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (9.bölüm)

4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

7. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

8. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

9. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

10. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

14. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

16. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

17. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

18. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

19. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

20. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

21. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

22. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

23. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

24. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

25. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

26. Evlendirme Yönetmeliği

27. 6245 sayılı Harcırah Kanunu

28. 7201 sayılı Tebligat Kanunu

29. Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik

30. Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

31. Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği

32. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

33. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.