2023 Tapu Müdürü GYS 2'li Set 4'lü Deneme + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
449,90TL /19x27 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
  • 2023 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Müdürü kadrosu GYS 2'li SET Soru Bankası + 4'lü Deneme
    19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 
  • Soru Bankası Sayfa sayısı : 680 
  • 4'lü Deneme Sayfa  sayısı : 160 
  • TAPU MÜDÜRÜ GYS YAZILI SINAV KONULARI

1- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (898 ila 972. Maddeler Hariç)

2- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu

5- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

6- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

7- 2644 Sayılı Tapu Kanunu

8- 17.08.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü

9- 15.07.2018 Tarihli ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (478 ile 485. Maddeler)

10- Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11- Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14- 1476 Sayılı "Devre Mülk Hakkı HK." Konulu Genelge

15- 2006/3 Sayılı "5253 Sayılı Dernekler Kanunu" Konulu Genelge

16- 2008/9 Sayılı "5737 Sayılı Vakıflar Kanunu" Konulu Genelge 2008/17 Sayılı "Vakıflar Yönetmeliği Hk. (2008/9 sayılı

Genelge Ek)

17- 2009/6 (1677) Sayılı "Paylı (Müşterek) Mülkiyete Göre İntikal, 2644 S.K. 26 MD. İpotek Tesis ve Tescil İstemi, Satış

Vaadi ve Arsa Payı

18- 2010/7 (1700) Sayılı "Vekâletname" Konulu Genelge

19- 2010/12 (1705) Sayılı "Üst Hakkı" Konulu Genelge

20- 2012/6 (1728) Sayılı "659 Sayılı KHK'nın Uygulanması HK." Konulu Genelge

21- 2012/12 (1734) "Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Aynı Hak Edinimi" Konulu Genelge

22- 2013/1 (1738) Sayılı "Ret Kararları" Konulu Genelge

23- 2013/9 (1746) Sayılı "Veraset ve İntikal İlişiği" Konulu Genelge

24- 2013/11 (1748) Sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili" Konulu Genelge

25- 2013/13 (1750) Sayılı "Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti" Konulu Genelge

26- 2014/4 (1756) Sayılı "Aile Konutu-Mal Rejimleri-Çocuk Malları" Konulu Genelge

27- 2014/7 (1756) Sayılı "Tapu Kaydında Düzeltim Davaları" Konulu Genelge

28- 2015/4 (1766) Sayılı "Haciz İşlemleri, Şerh ve Beyan Belirtilmelerinin Tescili İle Veri Güvenliği" Konulu Genelge

29- 20215.5 (1767) sayılı Yurtdışında Düzenlenmiş Vekaletnameler Konulu Genelge ve Eki Kılavuz

30- 2016/2 (1770) Sayılı "Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge"

31- 2018/1 (1780) Sayılı "Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri" Konulu Genelge

32- 2018/3 (1782) Sayılı "Ormanların Kadastrosu ve Tescili" Konulu Genelge

33- 20197 (1801) Sayılı Hisse Hatalarının Düzeltilmesi Konulu Genelge

34- 2019/8 (1802) Sayılı "2863 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Genelge

35- 2019/10 (1804) Sayılı "6306 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Genelge

36- 2019/12 (1806) Sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi

37- 2019/14 (1808) Sayılı "Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltme İşlemleri" Konulu Genelge

38- 2020.4 (1904) Sayılı Tüzel Kişilerde Temsil ve Yetki Belgesi Genelgesi

39- 2021/2 (1907) Sayılı "Resen Cins Değişikliği" Konulu Genelge

40- 2021/4 "Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Konulu" Genelge

41- 2021/5 (1910) Sayılı "Yabancı Gerçek Kişilere Yönelik Düzeltme (Tashih) İşlemleri" Konulu Genelge

42- 2023/3 "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Miras Hukuku Uygulamaları" Konulu Genelge

43- 2022/4 "Tapu Müdürlüğü İş Akışı ve Yetki Devri" Konulu Genelge

44- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Konulu Genelge

45- 2023/1 Sayılı Tapu işlemlerinde Kanuni Temsil (Velayet, Vesayet, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık)

46- 12.6.2014 Tarih ve 34306 Sayılı "5403 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Genelge Duyuru

47- 19.02.2015 Tarih ve 52616 Sayılı (Finansal Kiralama Sözleşmeleri Hk.) Konulu Genelge Duyuru

48- 13.10.2015 Tarih ve 1312454 Sayılı (Toki'nin Resmi Senetsiz Tescil ve Şerh Talebi) Konulu Genelge Duyuru

49- 09.12.2019 Tarih ve 4019041 Sayılı (Resen Terkin) Konulu Genelge Duyuru

50- 21.01.2020 Tarih ve 5001906 Sayılı (Süreli İpoteklerin Terkini) Konulu Genelge Duyuru

51- 27.03.2020 Tarih ve 562264 Sayılı (İhtiyati Tedbir Şerhi) Konulu Genelge Duyuru

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.