2022 Sgk (Sosyal Güvenlik Kurumu) Soru Bankası (Tüm Kadrolar)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /16x24 Ebat

Stok Miktarı:
(998 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 2022 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Soru Bankası 826 sayfa 16x24 ölçülerinde 1.Hamur Baskı
 • SGK SORUMLU OLUNAN GENEL KONULAR ( Soru dağılımı %30 )
 • 1- T.C. Anayasası
 • 2- Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi
 • 3- Resmi yazışma kuralları
 • 4- Genel kültür
 • 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 6- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 7- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 8- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 10- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 11- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kurumun görev alanına giren konularla ilgili diğer mevzuat,
 • 12- 3201 sayılı Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
 • 13- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, (Sadece yürürlükte olan hükümleri)
 • 14- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, (Sadece yürürlükte olan hükümleri)
 • 15- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Sadece yürürlükte olan hükümleri)
 • 16- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Otuzuncu Bölüm ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 • 17- 4857 sayılı İş Kanunu
 • 18- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.