2022 CTE Şef 2'li Set Hazırlık Kitabı ( Konu Anlatım ) + Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
399,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 1046 sayfa 19,5x27,5 ölçülerinde ( En büyük Boyut) - 1. Hamur Baskı
 • ŞEF ORTAK SINAV KONULARI
 • • T.C. Anayasası • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
 • • Etik Davranış İlkeleri
 • • Genel Kültür ve Genel Yetenek
 • ALAN KONULARI
 • 1. 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
 • 2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • 5. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
 • 6. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
 • 7. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
 • 8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 9. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 10. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 11. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 12. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 13. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.
 • 14. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
 • 15. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
 • 16. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (72.madde hariç),
 • 17. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • 18. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
 • 19. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
 • 20. Taşınır Mal Yönetmeliği,
 • 21. Kamu İhale Genel Tebliği.
 • 22. Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.