2023 CTE Sayman 2'li Set Konu Anlatım + Soru Bankası (Yeni Konular Dahil)

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
449,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 2023 yılı SAYMAN 2'li SET Hazırlık Kitabı ( Konu Anlatım ) + Soru Bankası aşağıdaki özellikler ve konulardan oluşmaktadır.
 • 19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı
 • Hazırlık Kitabı : 764 sayfa
 • Soru Bankası  : 610 sayfa
 • Toplam : 1.374 sayfadan oluşmaktadır.
 • CEZA İNFAZ KURUMU SAYMAN ORTAK SINAV KONULARI
  • T.C. Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Genel Kültür ve Genel Yetenek

  ALAN KONULARIM
  1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
  3- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
  5- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  6- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  7- Taşınır Mal Yönetmeliği,
  8- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
  9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
  10- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
  11- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
  12- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
  13- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi,
  14- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği,
  15- Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,
  16- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uygulamaları Hakkında 137/3 No'lu Genelge,
  17- İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge,
  18- İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge,
  19- Kamu İhale Genel Tebliği,
  20- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
  21- Genel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Hesap Planları,
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.