2023 DİB Şube Müdürü Konu Anlatım Kitabı (Alan Konuları) + Soru Bankası 2'li SET

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
599,90TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

DİB Şube Müdürü Kadrosu Konu Anlatım (Alan Konuları) ve Soru Bankası

2022 DİB Şube Müdürü Kadrosu Konu Anlatım KİTABI (Alan Konuları) 1,051 sayfadan, Soru Bankası 1,142 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 2,193 sayfadan oluşan eserimiz 2 kitap şeklindedir. 16x24 ölçülerinde 1. Hamur Baskı

Şube Müdürü Kadrosu Konu Anlatım KİTABI (Alan Konuları) ve Soru Bankası aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürü Konu Anlatım (Alan Konuları) Kitabı Sorumlu Olunan Konular;

  • 1-Tecvid  
  • 2- İlmihal (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
  • Yemin, Helaller-Haramlar
  • 3- Kur’an-ı Kerim ve Tarihi 
  • 4- Tefsir (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı
  • 5- Hadis (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı)  
  • 6- Kelâm (Tarihi-Ekolleri ve Görüşleri)  
  • 7- Fıkıh (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı
  • 8- İslam Tarihi 

Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürü Kadrosu SORU BANKASI Kitabı Sorumlu Olunan Konuları;

1- Tecvid  

2- İlmihal (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar) 

3- Kur’an-ı Kerim ve Tarihi 

4- Tefsir (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

5- Hadis (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı)  

6- Kelâm (Tarihi-Ekolleri ve Görüşleri)  

7- Fıkıh (Tarihi-Usulü ve Edebiyatı) 

8- İslam Tarihi

9- Türkçe Dil Bilgisi 

10- Anayasa 

11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

12- 633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

13- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

14- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

15- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

16- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

17- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

19- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

20- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

21- DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

22- DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 

23- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754

24- DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

25- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26- DİB Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

27- DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

28- DİB Sınav Yönetmeliği 

29- Taşınır Mal Yönetmeliği

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.