2023 yılı Defterdarlık Uzmanlığı Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
199,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:
 • 2022 EKİM  ayında yayınlanan duyurudaki konulara göre hazırlanmıştır.
  19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı

  DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
  c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
  ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
  d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
  e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
  f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  g) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
  ğ) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
  h)193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
  ı) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
  i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
  j) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri,
  k) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
  l) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
  m) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.

İlgili ürünler