2022 Tarım ve Orman Bakanlığı Şube Müdürlüğü (İdari) Hazırlık Kitabı

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
164,93TL /16*24 Ebat

Stok Miktarı:
(0 mevcut)

Toplam fiyat:
Paylaş:
16*24  Boyutunda olup toplam 926 sayfadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Konuları:
1-T.C. Anayasası
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3-İnsan Hakları ve Demokrasi
4-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları
5-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6-Genel Kültür
7-Genel Yetenek
8-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
9-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
10-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
11-3185 sayılı Tebligat Kanunu
12-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
13-Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi
14-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
15-6245 sayılı Harcırah Kanunu
16-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
17-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
18-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
19-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
20-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
21-4857 sayılı İş Kanunu
22-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
23-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
24-İdare Hukuku
25-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
26-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
27-Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
28- Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
29- Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.